[./sab_politie_keurmerk_veilig_wonen.html]
[./info.html]
[./bestaande_bouw.html]
[./nieuwbouw.html]
[./contact.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
SAB
p k v w
SAB pkvw:

- heeft jarenlange ervaring op het gebied van het Politie keurmerk
- werkt volgens een van tevoren afgesproken opdracht
- neemt de plannen samen met de opdrachtgever door
- werkt onafhankelijk
- controleert op verzoek tijdens de bouw en vlak voor de eindinspectie
- begeleidt namens de opdrachtgever de eindinspectie door de inspectie-instelling
- verzorgt voor u dispensatie-verzoeken
- zoekt samen met u naar oplossingen bij reeds opgeleverde en afgekeurde projecten
- een degelijk advies op maat
- verleent uitstekende  nazorg
- geeft voorlichting en presentaties over het politie Keurmerk Veilig Wonen.


Contacten:

- Gemeenten 
- Diverse landelijke als regionale werkende projectontwikkelaars
- Landelijke beoordelingscommissie / Commissie voor compenserende maatregelen
- het  CCV
- CB&V  certificatie-instelling
- SKG
- inspectie-instellingen R2b en CB&V
- andere PKVW adviesbureau’s